Média, marketing, technologie, byznys. Odebírejte na email.

Zdeněk Duspiva 16. 1. 2015, 01:16

Poslanecká sněmovna o strategii rozvoje digitální ekonomiky


V Poslanecké sněmovně se po seminářích k tématice veřejnoprávních médií a novelizace legislativy uskuteční v rámci zasedání podvýboru pro ICT průmysl a e-Government diskuze  o digitální infrastruktuře. Zasedání podvýboru se uskuteční  29. ledna 2015 od 10:00,v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26  Praha 1místnost č. 306 – 3. patro.
Na programu je mj. příspěvek ředitelky odboru elektronických komunikací  MPO Mgr. MgA. Zuzany Chudomelové o  Stavu podpory výstavby digitální infrastruktury a prezentace prezidenta ICT Unie Ing. Svatoslava Nováka ke  Strategii rozvoje digitální ekonomiky. 
Dále  je naplánována diskuze se zástupci hlavních operátorů (Vodafone:Ing. Richard Stonovaský, MBA, O2:Mgr.  Michal Frankl, T-Mobile:JUDr. Klára Novotná, Ph.D.). 
Na pořadu příští schůze podvýboru  12. února je naplánován seminář   “Digitální cesta k  ekonomickému růstu“.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 13. 1. 2015, 19:13

Vládní Strana Zelených ve Švédsku (zatím) proti DABu.

Švédská Strana Zelených – Miljöpartiet, která  je koaličním partnerem v nové švédské vládě spolu se sociálními demokraty, se dívá na  projekt přechodu na digitální rozhlas v DABu ve Švédsku velmi pesimisticky.  
Strana zelených má na starosti kulturu, média a informační a komunikačnítechnologie na Ministerstvu kultury a ministerstva průmyslu. Zelení navrhovali do zákona úptravy již v roce 2013. Nyní Zelení požadují, aby se pečlivě přezkoumaly technologické apsekty nového vysílacího stnadardů a zejména schopnost uživatelů pozitivně přijmou nový způsob příjmu rozhlasového vysílání.

Více již před časem zde. 

Kritiky se nyní onjevuje prakticky ve všech švédských médiích, ale přesto není vyloučeno, že se aktuální spíše politické problémy vyjasní a projekt bude posunut dále k realizaci.
 

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 13. 1. 2015, 18:51

EK spouští veřejnou konzultaci k využití TV pásma – na základě podzimní "Lamyho zprávy"

Evropská komsie zahajila veřejnou konzultaci týkající se Lamyho zprávy k budoucí využití televizního pásma UHF. EK v současné době shromažďuje stanoviska ke strategickým doporučením obsaženým v Lamyho zprávě ohledně dlouhodobé politické strategie pro budoucí využívání pásma UHF (470–790 MHz). Cílem je zjistit, jak by se měla uvedená doporučení naplňovat. 

Zpráva skupiny na vysoké úrovni, které předsedal Pascal Lamy, pojednává o tom, jak by mělo být v budoucnu využíváno radiové spektrum v silně vytíženém pásmu UHF.

Při přípravě dlouhodobé strategie pro budoucí využívání pásma UHF Komise vezme v úvahu následující:
Lamyho zprávu
příspěvky Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG)
studie Komise
odpovědi shromážděné v této konzultaci.
Jakékoli změny ve způsobu využívání pásma UHF ovlivní rozsah a kvalitu vysílacích a mobilních služeb. Mohly by také vyžadovat výměnu zařízení, jako jsou televizní přijímače. Předmětem diskuse jsou konkrétní aspekty, které by měly dopad na život občanů.

EK se s dotazy obrací zejména na  názory:

 • subjektů ze sektoru mobilních a vysílacích služeb, včetně služeb pro realizaci programů a zvláštních událostí (PMSE)
 • akademických pracovníků s příslušnou odborností
 • občanů, televizních diváků, uživatelů bezdrátových širokopásmových služeb, sdružení uživatelů

Komise doufá, že se občané, spotřebitelé a jejich sdružení k tématu vyjádří. Budoucí vývoj v pásmu UHF totiž ovlivní množství a kvalitu vysílacích a mobilních služeb a mohl by si vyžadovat nákup zvláštního zařízení (např. nových televizorů).
Dotazník obsahuje zvláštní část pro občany (neodbornou veřejnost). Část „Souvislosti“ vysvětluje otázky, které jsou relevantní pro občany a spotřebitele, a cíle dotazníku jako takového.
Trvání konzultace – Od 12. ledna 2015 do 12. dubna 2015 (uzávěrka)
Příspěvky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, nebude možné vzít v úvahu.

Organizace žádáme o registraci v rejstříku transparentnosti.
Odpovědi neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně.

 Dotazník je k dispozici na internetu  nebo odpovědi uložte jako dokument Word, PDF nebo ODF a zašlete jej e-mailem  nebo na papíře a odešlete na adresu:
European Commission
DG Communication networks, content & technology
Unit B4, Spectrum
Brussels 1049 – Belgie

Rozbor výsledků bude zveřejněn  na webu DG do 30 pracovních dnů od uzávěrky.

Podklad je k dispozici v texu například zde

Aktuální pozitivní reakce EBU

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 8. 1. 2015, 11:23

Digitální výzvy 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů uspořádalo dne 5. prosince 2014 odbornou konferenci “Digitální výzvy 2014″.

Mezi účastníky konference byli zástupci soukromých firem, akademické obce i veřejné správy. Celkem se zúčastnilo přibližně 100 osob. Čtvrtý ročník konference se zaměřil především na oblast správy internetu a ochrany dat.

Program se skládal ze dvou panelů, každý se čtyřmi vystoupeními. Stěžejními tématy byly aktuální trendy ve správě internetu, kybernetická bezpečnost a cloud computing. Řečníci se ve svých prezentacích zaměřovali na české i mezinárodní prostředí.

“Česká republika se na nedávno proběhlé Radě ministrů Evropské unie opětovně přihlásila k tzv. multistakeholder modelu správy internetu. Zapojení všech účastníků brání stavu, kdy by se správy internetu chopila jediná organizace, příkladem mohou být snahy Mezinárodní telekomunikační unie.”, pronesl ve své úvodní řeči poradce ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 3. 1. 2015, 14:17

Švédsko – ambiciózní vládní digitální rozhlasový plán vs. realita?


„Vláda říká jak digitalizovat, ale ne proč“ charakterizuje současný stav příprav rozhlasové digitalizace ve Švédsku tamní expert a člen digitální komise Christer Hederström (Člen Board of Public Service Council, Radio Academy, Digital Radio Sweden a Community Media Forum Europe (Brussel).

Přechod z rozhlasového vysílání v pásmu FM na digitální DAB+ bude ve Švédsku zahájen v roce 2016 a pokračovat má až do roku 2024. Mezitím má v roce 2022 přestat fungovat FM vysílání za předpokladu, že budou splněny určité podmínky vyjmenované v plánu digitalizace, které Švédsko oficiálně zveřejnilo 1. 12. 2014. Na digitalizaci mají i na základě dohody spolupracovat veřejnoprávní i komerční stanice. Digitalizace se netýká malých komunitních rádií.

Celý návrh digitalizace se, na rozdíl od celoevropského pozitivního ohlasu, podle průzkumů, o kterých Hederson v tamních médiích hovoří (ale nebyly zveřejněny), setkal s překvapivou negativní reakcí od veřejnosti. Zahraniční tisk zobrazil záležitost jako již oficiálně rozhodnutou: Švédsko přechází na DAB+. Předseda organizace WorldDMB Patrick Hannon prohlásil, že zprávy ze Švédska a Švýcarska jednoznačně ukazují, že budoucnost rádia je digitální.

Švédská vláda však zatím ale žádné závazné rozhodnutí ohledně digitalizace rozhlasu neučinila. Bývalá vláda si vyžádala koordinátorku pro digitalizaci, která nyní předložila „objednaný“ plán. Nová vláda se k digitalizaci rozhlasu ovšem zatím nijak nemá. „Je nutné řádně prozkoumat ekonomické a technické stránky digitalizace a také zvážit potřeby uživatele“ dodává zkušený mediální konzultant a vlivný hráč v mediálních kruzích. Ministerstvo kultury Švédska má plán digitalizace brzy konzultovat s novou vládou.

Vládní činitelé ale budou také muset čekat až do března 2015, kdy má Národní auditorský úřad vypracovat studii o způsobu přijetí DAB od roku 1995. Hlavní otázkou údajně je, jestli bude DAB rádio výhodné pro daňové poplatníky…..

Zástupci automobilového průmyslu pak kritizují, že ještě po roce 2022 bude podle jejich analýz mít většina aut přijímač pouze pro vysílání v FM pásmu.

Návrh na zavedení DAB+ se setkal údajně se zatím nedoloženými „bouřlivými reakcemi veřejnosti“ – „DAB je drahá záležitost a není důvod do toho investovat“…

DAB+ má přitom ve Švédsku , kromě  podpory veřejnoprávního vysílatele,  i aktivní spolupráci a kooperaci od dvou hlavních  komerčních mediálních společností  i dalších broadcasterů.

Podle Royal Swedish Academy of Engineering Services (IVA) má DAB+ řadu technologických chyb. Například jim například není jasné, proč digitální TV platforma DVB-T a DVB-T2 nemůže fungovat i pro šíření rozhlasového vysílání. Distribuční kapacita internetu by mohla zlepšit přenosy pro mobilní zařízení, což by fungovalo mnohem lépe než navrhované digitální rádio.

Podle IVA je DAB už nyní zastaralé. Rádio by se mělo podle nich vyvíjet hlavně online a v rámci DVB-T2, přičemž FM okruhy a přijímače by měly zůstat zachovány. Řešení situace pomocí DAB+ je zbytečné a drahé.

Švédsko je internetově velmi vyspělou zemí. Až 92% domácností má připojení k internetu a 100% populace pokrývá 4G/LTE mobilní síť. 72% Švédů vlastní chytrý telefon. V příštích několika letech bude spuštěna nová generace 5G, která razantně pozvedne kapacitu internetového připojení. Jedním z důvodů pro potřebu zvýšení online přenosové kapacity je video. TV kanál potřebuje 30x až 45x větší kapacitu než rozhlasová stanice. Pro uživatele chytrého telefonu by díky tomu mohlo být online rádio spíše bonusem než legrací, která vyjde dost draho.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 4. 12. 2014, 17:57

Veřejnoprávní ARD se snaží německou rozhlasovou digitalizaci popohnat


Německá veřejnoprávní  ARD chce urychlit dosu přešlapoující rozhlasovou digitalizaci v Německu. Na zasedání ředitelů v Hannoveru poukázal předseda ARD Lutz Marmor na důležitou úlohu a perspektivu digitálního rádia pro budoucnost. Přechod z FM vysílání na DAB+ však podl něj nelze učinit jen v rámci ARD, ale je k tomu třeba podpora zákonodárců a soukromých stanic.

Tématu digitalizace v Německu se věnuje pracovní skupina ARD, kterou vede ředitelka MDR Karola Wille. Tato skupina stanovila hlavní kritéria, která jsou potřeba splnit, než dojde k plné digitalizaci:

 • technické zajištění přenosu signálu,
 • vybavení domácností a automobilů DAB+ přijímači
 • vytvoření programu pro digitální stanice.

Technické podmínky pro spuštění digitálního vysílání jsou v jednotlivých spolkových zemích poměrně rozdílné. ARD chce získat aktivnější podporu soukromých vysílatelů a pomoci tak posluchačům a dát jim přiměřený prostor pro tuto změnu.
Plnému digitálnímu provozu bude předcházet fáze souběhu – tedy rozhlasové analogové vysílání v pásmu FM i digitální v DAB+.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 4. 12. 2014, 11:50

Mediální a telekomunikační regulátor bývá zapletený do politických kruhů ….

Ed Richards, po 10 letech  odcházející aktuální šéf britského konvergovaného telekomunikačního a mediálního regulátora Ofcom, podle listu The Guardian prohlásil, že by bylo naivní se domnívat, že regulátor není zapletený do politických kruhů. Propojení Ofcomu s politikou vychází podle citací v listu z podstaty práce regulátora, který funguje v oblastech zasahujících i do politiky. Za poslední roky ale podle slov šéfa OFCOMu nikdo nepřekročil únosnou hranici….

Podle Richardse se politici snažili respektovat skutečnost, že Ofcom má být nezávislou organizací. Richards toto sdělil shromáždění sněmovny lordů (Komunikační výbor). Připustil také, že politici se o činnost regulátora velmi intenzivně zajímají.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 4. 12. 2014, 09:49

Informační kampaň k přechodu na digitální rozhlas DAB

Leták , který je součástí informační kampaně k přechodu na digitální rozhlasové vysílání v Norsku
( a blížícímu se konci analogového vysílání v pásmu FM), určený pro prodejce elektrotechniky.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 27. 11. 2014, 21:42

Veřejná konzultace k budoucímu využití pásma UHF a k WRC-15

V listopadu 2014 byly zahájeny veřejné konzultace k návrhu materiálu RSPG (Radio Spectrum Policy Group) “Stanovisko RSPG k WRC-15” (Public consultation on the Draft RSPG Opinion on Common Policy Objectives for WRC-15) – dokument:

a k návrhu materiálu “Stanovisko RSPG k budoucímu využití pásma UHF” (Public consultation on the Draft RSPG Opinion on a long-term strategy on the future use of the UHF band (470-790 MHz) in the European Union) – dokument:
Pokud jde o návrh Stanoviska RSPG k budoucnosti UHF pásma, zamýšlí RSPG na svém příštím zasedání, které se bude konat 19. února 2015, navrhnout termín pro počátek efektivního využívání pásma 694 – 790 MHz přednostně vysokorychlostním datovým přístupem, přičemž do úvahy dle RSPG přicházejí dva termíny, a to rok 2020, nebo 2022.
V rámci této aktivity RSPG zahajuje Ministerstvo průmyslu a obchodu veřejnou národní konzultaci k těmto tématům.
(zdroj MPO)

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 19. 11. 2014, 13:37

Britský regulátor oficiálně podpořil uvolnění televizního pásma pro mobilní služby – televize ani diváky to příliš neohrozí, ale stát asi bude muset finančně přispět


Britský regulační orgán Ofcom ve svém oficiálním stanovisku podpořil uvolnění části televizníh kmitočtového pásma pro mobilní služby (pásmo 700MHz ). Učinil tak mj. jenom několik dnů po zveřejnění doporučení poradní skupiny Evropské komise  Radio Spectrum Policy Group (RSPG) na celoevropské úrovni, i když názor poradní skupiny ještě není definitivní.

Ofcom potvrdil, že je možné nalézt řešení pro přeplánování digitálních sítí por DVB-T vysílání bez významnějšího dopadu na dotčené subjekty a zejména na diváky. Regulátor současně předpokládá, že změna může probíhat i bez vynucení přejít na efektivnější standard DVB-T2 přenosu standardu.

Podle plánů nebudou  televize v DVB-T  moci používat spektrum mezi 694MHz a 790MHz. Bude ale zachováno celkem 6 digitálnmích multiplexů.

Podle operátora Arqiva  budou ale náklady na technické přesuny ve výši cca okolo 450 miliony liber.
Počet diváků, kteří budou muset přeladit své přijímače a vyměnit antény, se bude pohybovat  v celkovém počtu až 110 000 domácností. OFCOM zahájil jednání s vlůádou o možnosti finančních kompenzací.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 19. 11. 2014, 10:53

BBC o stavu české mediální scény a oligarchizace médií v ČR


BBC reportuje o stavu médií v České republice: 
“Současná mediální scéna v Čechách je fascinující studií toho, jak se politicky a ekonomicky mocné osoby snaží kontrolovat média a přimět je, aby pracovala v jejich prospěch…”
Více zde

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 13. 11. 2014, 15:04

Zřízení 2 funkčních vládních rad pro hospodářský růst a pro informační společnost po odložení přerušeno…

Zasedání vlády 12.11.2014

14. Zřízení Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vznikají rozdělením Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

č.j. 1197/14 – bod 8 schůze vlády 20.10.2014


Předkládají: ministři vnitra a průmyslu a obchodu


Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

Při předchozím říjnovém jednání vlády byl návrh “odložen”, nyní “přerušen”.

Další projednání tohoto bodu za týden.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 11. 11. 2014, 13:50

Veřejnoprávní dechovka v DABu – zatím v Bavorsku


2. února 2015 spustí Bavorský rozhlas (BR) dlouho očekávanou novou digitální stanicí BR Heimat, která plánuje vysílat především bavorskou lidovou hudbu a dechovku a také domácí příběhy z Bavorska a o Bavorsku. 
 

Rovněž  2. února 2015 začne stanice Bayern Plus vysílat s novým programovým schématem.

Po březnové konferenci Radio Digital v Mnichově začíná Bavorský rozhlas také zvažovat spolupráci se Západoněmeckým rozhlasem WDR, a to především v oblasti vysílání pro děti. 
WDR již provozuje digitální stanici pro děti KiRaKa, která je považována  za vzor  rozhlasové nabídky pro děti. KiRaKa už díky DAB+ může přebírat i Sárský rozhlas a Radio Bremen.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 9. 11. 2014, 09:50

Mobilní služby místo televize – v Nizozemsku blízká realita


Nizozemská vláda podpořila přidělení pásma 700 MHz pro mobilní operátory – i tak se aktuálně vysvětluje dopis nizozemského ministra pro hospodářskézáležitosti Henka Kampa (PDF), adresovaný parlamentu s odkazem na „rozhodnutí“ Evropské komise, že frekvence mezi 694 a 782 MHz by měly být použity pro mobilní internet. Jde ale zatím spíše o deklaraci. Nizozemsko, na rozdíl od sousedních evropských států (Německo, Švédsko, Finsko, Spojené království, Francie a Dánsko ), nemá zatím dokončený plán využití kmitočtového spektra. Ten se dokončí až v příštím roce, když zatím není jasný způsob dražby přesouvaných kmitočtů, dosud využívaných pro televizní vysílání. Podle dostupných zpráv by k aukcím mělo dojít již v roce 2019. 

Televize tak přijdou o 30% kmitočtového spektra. Licence na vysílání v DVB-T mají v Nizozemí platnost do 31. ledna 2017.

Ministerstvo uvedlo, že v rámci navrženého postupu uspořádá před přijetím finálních rozhodnutí veřejné konzultace.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 6. 11. 2014, 10:11

Pásmo UHF je podle další studie nejlepší využít pro digitální televizi

Podle aktuálních informací je k dispozici další studie na podoru zachování digitálního televizního vysíání v pásmu UHF. Přibývá tak další  argument do diskuze o možnosti využít část kmitočtového spektra ve prospěch mobilních operátorů.

Zpráva společnosti Aetha dochází k závěru, že nejcennější využití rádiového spektra pro příštích 15 let je digitální pozemní vysílání. Šetření bylo provedeno na základě strategického telekomunikačního  poradenství firmou  Aetha, která byla  pověřena předními průmyslovými organizacemi, včetně EBU, Broadcast Networks Europe, Abertis Telecom, Arqiva, BBC a TDF.

Zpráva ukazuje, že neexistuje žádný důvod pro dílčí přidělení pásma na příští rok dle WRC-15 a tvrdí, že jakákoli ztráta pásma UHF by ohrozila kvalitu televizních služeb v Evropě a podkopalo by to i “budoucí investice provozovatelů DVB-T“.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 6. 11. 2014, 09:45

Vláda rozdělí vládní radu na 2 rady, napodruhé…nakonec schváleno!

Vláda se znovu 12.11.2014  vrátí k dříve odloženému návrhu  na rozdělení poslední dobou téměř nefunkční Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost 
  
Zřízení Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vznikají rozdělením Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost 
č.j. 1197/14 – bod 8 schůze vlády 20.10.2014,
Předkládají: ministři vnitra a průmyslu a obchodu
Jednání vlády, 24. listopadu 2014 
6. Zřízení Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vznikají rozdělením Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost č.j. 1197/14 – bod 14 schůze vlády 12.11.2014. Předkládají: ministři vnitra a průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 6. 11. 2014, 09:28

Norsko by mohlo vypnout rozhlasový analog teoreticky už dnes, podmínky jsou splněny

Norsko by již dnes, na základě regulérních výsledků průzkumů,  mohlo ukončit analogové rozhlasové vysílání neboť byly splněny v zásadě všechny hlavní podmínky. Tou formálně nejdůležitější je překročení hranice 50% posluchačů, kteří denně poslouchají rádio v digitální formě DAB+. 

Podle průzkumu TNS je již dnes 51% posluchačů “digitalizováno”….

52% norských domácností podle stejného průzkumu má již dnes doba přijímač pro vysílání v DABu. K dispozici je 22 celoplošných rozhlasových stanic.
Plán vypnutí FM v Norsku počítá i nadále s rokem 2017.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 27. 10. 2014, 17:42

DAB je stále nejoblíbenější platformou pro digitální poslech rádia – aktuálně i ve Velké Británii


DAB je stále nejoblíbenější platformou pro digitální poslech rádia – zatím ve Velké Británii
Poslední analytická data z Velké Británie  potvrzují nárůst digitálního poslechu rádia –nárůst o 6% na rekordních téměř 38%. Více než polovina populace(51,2% ) týdně poslouchá rádia na digitálních platformách. Digitální poslech rádia v autě vzrostl ve V.Británii rovněž na rekordních 13,8%,  s nárůstem délky poslechu o 53%. I to je projevem zvýšení objemu vozů vybavených DAB tunerem.
Nové výsledky Rajar  za 3. Q2014 potvrdily mj. i to, že 89% dospělé populace ve Velké Británii (15+) poslouchá rádio bez ohledu na formu každý týden. Relativně proti roku 2013 jde o mírný pokles. Průměrná doba poslechu digi rádia za týden činí nyní 21,4 hodiny.
21% dospělé populace tvrdí, že poslouchá rádio prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu nejméně jednou za měsíc.
Podle zveřejněných dat naladí rádio pomocí digitálního přijímače až 27,4 milionu  týdně. Do tohot údaje se v tamních statistikách započítávají,  kromě příjmu v DAB  i rádia přes DVB-T a on-line poslech.
 

DAB rádia jsou stále nejoblíbenějším zařízením, pokud jde o poslech digitálně, což představuje 65% všech digitálních poslechových hodin. Poslech přes digitální televizi představuje 13% a  on-line17% všech digitálních poslechových hodin.

Klíčovým údajem je již zmíněný nárůst podílu poslechu rádia přes digitální platformy  - 37,8% (oproti  35,6% v předchozím čtvrtlet). Podíl poslechu DAB se zvýšil meziročně o 6% 24,5% z celkového poslechu .

Většina komentářů k aktuálním datu se ve finále shoduje :
“Budoucnost britského rádia je určitě digitální…!!!“(podobně jako u nás)

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 27. 10. 2014, 09:41

Jak v roce 2014 přes přílepky prolobbovat zákon, například o elektronických komunikacích…

Kauza „okleštění“ práv spotřebitelů: jak prolobbovat zákon Senátem -lupa.cz

“… Způsob, jakým operátoři prosadili svůj návrh na změnu zákona, je smutným dokladem toho, jak fungují přílepky a jak snadno jde ovlivnit celý zákonodárný proces.

Původně se totiž novela týkala něčeho úplně jiného: transpozice unijních směrnic týkajících se roamingu, a také zapracování změn v kontrolním řádu. Byla to tedy ryze technická novela, kolem které by nejspíše nebylo žádných sporů a animozit. Jenže pak, až na půdě Poslanecké sněmovny, a konkrétně jejího Hospodářského výboru, přišly ony již zmiňované pozměňovací návrhy. A konkrétně poslanec Pfléger podle týdeníku Respekt zcela otevřeně říká, že návrh mu „přišel“ od operátorů s prosbou o jeho načtení: „Přišel mi návrh, jestli by se tento pozměňovací návrh nedal předložit,“ říká. „Návrh přišel od operátorů a jejich asociace. Dosavadní praxe byla podle jejich analýz špatná, tak jsme ji změnili.“

Zdůrazněme si proto znovu, že sporná ustanovení novely si příslušné strany (MPO ČR, ČTÚ a zastoupení v EU) nemohly již z principu „vyříkat“ dopředu, ještě před předložením novely do Parlamentu. Proto se o nich musely „hádat“ až před senátory, kterým se to pochopitelně nelíbilo. Jenže vinu za to senátoři svalovali na nesprávné hlavy. Neuvědomili si, nebo nedostali včas informaci o tom, že vše způsobily až dodatečně přidané přílepky….”

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 21. 10. 2014, 06:01

Zřízení samostatné a funkční Rady vlády pro informační společnost odloženo

Plán poslední dobou prakticky nefunkční Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost /RVKIS/ na dvě samostatné Rady se zatím nepodařilo a patová situace v  podpřa a koordinaci oblasti informační společnosti a ICT trvá dál:

Zasedání vlády 20.října 2014
8. Zřízení Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vznikají rozdělením Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
č.j. 1197/14
Předkládají: ministři vnitra a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 19. 10. 2014, 14:34

Pásmo UHF jako bitevní pole

Pásmo UHF jako bitevní pole – tak označuje CEPT současný stav návrhů a postupně stále více politizovanou diskuzi k využití kmitočtového pásma 700 MHz. CEPT se této otázce po technické stránce přirozeně věnuje delší dobu, aktuálně pak například v právě dokončovaném návrhu Reportu č.224 (Připravovaném Výborem pro elektronické komunikace ECC), kterému předcházela široká  a dlouhá diskuze. 

CEPT se ve svých aktuálních postech prezentuje neurčitě: „Zdá se, že příliš brzy předpovídat, co je optimální rovnováha mezi TV příjmem a mobilními službami…

CEPTv průběhu října dokončuje studiio budoucnosti pásma UHF. Po dlouhých diskuzích výbor  CEPTu –  ECC TG6- dokončil návrh Reportu ECC 224, který se týká Dlouhodobé vize využití pásma UHF pro vysílání“.
Koncept zprávy ECC 224 je výsledkem diskuzí a veřejné konzultace ke studii o využití pásma UHF, s důrazem na frekvenční úsek 470-694 MHz. Je to jeden z klíčových podkladů proevropské přípravy na světovou konferenciWRC-15. Jedním z impulsu byl i legendární názor ex-komisaře pana Pascala Lamy a jeho materiál pro skupiny zabývající se v rámci Evropské komise politikou rádiového spektra (RSPG). Více informací o konzultaci k UHF zde.

Zajímavé pro pochopení celé geneze jsou například aktivity a prezentace z června a července letošního roku – Jaime Afonso (CEPT TG6 Chairman) červen 2014 prezentované na akci 9th Annual Spectrum Management European conference anebo zpráva od Alexandera Kühna (CPG15Chairman) na akci WRC-15 and beyond – Strategic views

Návrh ECC zdůrazňuje významnou úlohu platformy DVB-T, která poskytuje bezplatné terestrické televizní služby a má mj. i zásadní význam pro veřejnoprávní vysílání. Zdůrazňuje se, že se celá věc týká klíčovéregulační a politické otázky i nových technologií a především diváků…. Report ale ani v této době nedává jednoznačné doporučení, když uvádí celou řadu možných budoucích scénářů. Připouští ale, že je potřeba zajistiti určitou flexibilitu ve využití této části kmitočtů tak, aby to do budoucna „ nebránilo technologickému a inovačnímu pokroku…“.                        

ECC  CEPT předpokládá 4 hlavní scénáře dalšího vývoje využití „televizního“ kmitočtového pásma. Kromě základních jde o kombinaci variant, ale vše zatím bez jednoznačného doporučení a preferencí.

Návrh prošel v době od června do 9. Září veřejnou konzultací. Skupina  TG6 se sešla na začátku října, aby přezkoumala odpovědí obdržené v průběhu veřejné konzultace a dokončila svou práci do finální podoby. Zpráva nyní čeká na své závěrečné schválení na zasedání Výboru v listopadu 2014.

O plánování frekvenčního plánování a technických podmínek pro digitální vysílání v DVB-T2  i o interoperabilitě s jinými druhy vysílání (včetně digitálního rozhlasu) je možné se dozvědět více například v aktuální studii EBU zde.

Aktuální návrh ECC(14)053 Annex  12_Draft ECC Report 224 je k dispozici například zde www.cept.org/Documents/ecc/18931/ECC(14)053-Annex-12_Draft-ECC-Report-224

P.S. Výbor pro elektronické komunikace (ECC) sdružuje 48 zemí. V rámci své činnosti se výbor věnuje společným „politikám“ a právním předpisům v oblasti elektronických komunikacía souvisejících aplikací. Jeho hlavním cílem je harmonizovat účinné využívání rádiového spektra v celé Evropě. Je aktivní na mezinárodní úrovni, kde se dojednávají a připravují společné evropské návrhy v rámci ITU i na dalších mezinárodních fórech (http://www.cept.org/ecc).
———————————————————————————————————————

Executive summary

Traditionally, broadcasting and broadband communication services have their own regulations, market structure and typical dedicated network infrastructure (e.g. high power / high tower versus dense networks) in order to provide their respective set of services. The future development of services and terminals is blurring the border between the two “worlds” for the end user and may require innovative approaches to deliver content to the end users in the most efficient way from technical, economical and social perspective. 
The studies contained in this Report identify and analyse possible scenarios for the development of the band 470 – 694 MHz in the long term starting from the existing situation and recognizing ongoing studies in the 700 MHz band in Europe, and short to medium term developments (e.g. AI 1.2 of WRC-15 and the response to the European Commission Mandate on the 700 MHz band).  The current situation is dealt with in the Report by describing the current role of the terrestrial broadcast platform including issues such supporting social inclusion and providing information in times of emergencies. In addition, the regulatory framework for the provision of audiovisual media services, the duration of currently assigned TV Rights of Use and current consumption of audiovisual content is also explored in the Report.
The Report addresses the trends in the evolution of services (broadcast, mobile and converged services to consumers) as well as the networks and technologies with the potential to deliver these services in the band. It includes consideration of the way in which audio visual content consumption habits may be changing. The most important developments in relation to the evolution of delivery of broadcast services in fixed and mobile environments are also identified. The studies contained in the Report are based on assumptions made on expected developments for the various current platforms and technologies under consideration and on the demand and supply of the envisaged services. Thus, it was necessary to develop relevant indicators in order to monitor the assumptions made on expected developments used for the construction of the scenarios in the future. These indicators are described in Chapter 5 and suggested as suitable for monitoring developments in the services expected to use the UHF band. Further consideration is required on the measurement and the monitoring of these indicators.
This Report discusses the general classes of scenarios considered by CEPT in defining the long term vision for the band 470-694 MHz. Annex 3 provides a detailed description and the assessment of all the scenarios studied by CEPT. CEPT considers that the following four classes of scenarios could cover the developments in the band 470-694 MHz in the long term:
§  Class A: Primary usage of the band by existing and future DVB terrestrial networks

This class of scenarios assumes a natural evolution of the DTT platform based on HPHT and/or LPLT networks taking into account the ongoing technological and service developments, and assuming a stable regulatory environment and access to the spectrum.

§  Class B: Hybrid usage of the band by DVB and/or downlink LTE terrestrial networks

This class of scenarios assumes that broadcast and mobile broadband services in the UHF band would in the future be delivered via LTE SDL/eMBMS, with or without DTT platform, based on HPHT and/or LPLT networks. The scenarios of this class generally provide additional unicast downlink capacity.

§  Class C: Hybrid usage of the band by DVB and/or LTE (including uplink) terrestrial networks

This class of scenarios assumes that broadcast and mobile broadband services in the UHF band would in the future be delivered via LTE (including uplink), with or without DTT platform, based on HPHT and/or LPLT networks. This class corresponds to scenarios where IMT-like unicast uplink and downlink are introduced in the band.

§  Class D: Usage of the band by future communication technologies

Though most scenarios described herein are derived and based on today’s DTTB and Mobile technologies it is envisaged, that new, more flexible and possibly convergent technologies, will be developed and implemented in future for the transmission/distribution of audiovisual content in the UHF band. 
The cross-border coordination and coexistence is one element of the assessment and is addressed in chapter 6 of the Report based on the above mentioned classes.
The main conclusions of the studies are stated below.
Content, which could be traditionally seen as typical broadcast content (i.e. audiovisual content like videos, music) is also available in the internet and distributed via cable, optical fibre or wireless broadband access. On the other hand, broadcast services are more and more heading for using reverse channels or additional parallel channels to allow the user more flexibility and access to additional information. A cooperation between radiocommunication services is expected on a long term.
Traffic expectations for broadcast service and broadband access, including wireless, are mainly based on the increasing delivery of audiovisual content in improved quality to an increasing number of users. This will result in a higher traffic asymmetry.
Due to its propagation characteristics, the band 470-694 MHz can be efficiently used for the distribution of audiovisual services. These services may be linear or non-linear. The number of receiving users served by a content provider can vary from one to up to several million users. This is depending on the different types of content, user density, the specific social and economic situation, and technology. Therefore, the long term usage of the band 470-694 MHz is mainly, foreseen for downstream audiovisual content distribution.
The scenarios listed in Annex 3 and classified in Section 6 describe possible long term future deployments in the band 470-694 MHz. Each of these scenarios has a certain potential to occur. With the current state-of-the-art of the radiocommunication technologies there are incompatibilities between some scenarios. However, the situation as of today may change in the long term.
The variety of scenarios considered in this report should be understood as an indication for different needs/requirements in different countries regarding the future use of the band 470-694 MHz.
In order to facilitate different scenarios considered by the CEPT for the usage of the band 470-694 MHz, it could be necessary to introduce more flexibility in the regulatory environment governing the use of this band. It should among others take account of possible advances in radiocommunication technologies far beyond the current situation as well as of different needs and requirements in different countries. To avoid interference issues between administrations and inefficient usage of spectrum, the compatibility between scenarios has to be taken into account.
There could be different measures to provide for the regulatory flexibility in the band 470-694 MHz, if so required. It should be pointed out that any modification of the Radio Regulations to implement flexibility has to be discussed in the framework of ITU, taking into account the inherent flexibility of the Radio Regulations and the GE06 Agreement.
Overall, the following non-binding elements may assist administrations when deciding on a particular scenario for the usage of the band 470-694 MHz:
§  the current national interest objectives;
§  the implications of a given scenario on the audiovisual industry, content creation and user expectations;
§  monitoring of the market and technological developments by means of the key indicators as defined in Chapter 5;
§  the cost/benefit analysis with a focus on the impact on consumers;
§  assessment criteria such as but not limited to those that were used in the assessment of the scenarios listed in Annex 3;
§  a realistic time frame for the transition towards a new scenario, taking into account duration of the existing rights of use and the spectrum needs during the transition period as well as the need for continuation of the service (in the context of this report);
§  the necessity for cross-border coordination;
§  the national legal and regulatory framework.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 18. 10. 2014, 20:19

Rozvoj digitální agendy v ČR na vládě ( na Úřadu vlády…)

Dne 13. 10. uspořádal Úřad vlády Kulatý stůl na téma: Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky. Šéf ICTUNIE Svatoslav Novák  prezentoval nejdůležitější priority v oblasti státního ICT.  Své názory zveřejnily i další subjekty a sdružení (např. SPČR, SPIR a společnost SEZNAM). Po rozsáhlé debatě o řádně neuchopené oblasti ICT ze strany vlády bude sepsána zpráva z tohoto kulatého stolu a předána předsedovi vlády ČR.(Zdroj ICT UNIE www.ictu.cz)


Informace z práce podvýboru ICTUNIE pro ICT průmysl a e-Government jsou zde, vč, prezentace Digitálního šampióna ČR

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 15. 10. 2014, 17:17

Digitální rozhlas v Dánsku podpoří vláda informační kampaní ve výši desítek miliónů korun

Dánská vláda podpoří přechod na digitální rozhlasové vysílání informační kampaní, na kterou vyčlenila ze svého rozpočtu 10,7 milónů dánských korun ( cca 40 mil.Kč). Půjde o celoplošnou kampaň od léta roku 2015 až do roku 2019, kdy skončí analogový rozhlas. Na realizaci kampaně probíhá veřejná soutěž s termínem pro podání přihlášek v listopadu 2014.


Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 7. 10. 2014, 13:49

Regulérní digitální rozhlas o kousek blíž…..

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA
Strategie správy spektra, ČTÚ, 2014

2.3.2.2. Cíle a realizace strategie – III. pásmo, digitální vysílání
Pro zavádění a rozvoj digitálního rozhlasového a multimediálního jednosměrného vysílání pro mobilní uživatele je určeno III. pásmo (VHF). S přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v tomto dokumentu má Úřad záměr zpřístupnit III. pásmo26 pro digitální rozhlasové vysílání s využitím závěrů z konzultace k využití III. pásma, kterou uveřejnil Úřad na svých stránkách27 v srpnu 2013. Mezinárodní Dohodou Ženeva, 2006 [17] jsou pro digitální vysílání České republice přiděleny bloky v rámci geograficky vymezených území (skupinová přidělení) za předpokladu dodržení dohodnutých úrovní signálu na hranicích těchto území.

O dalším vývoji v pásmu FM Úřad rozhodne na základě upřesnění budoucího rozvoje28 vysílání DAB v souladu se zákonem [13], zejména ustanoveními § 5 a § 12 (lhůty platnosti licencí k provozování vysílání), a s vládním dokumentem, který bude přijat k rozvoji zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu.

Zdroj ČTÚ

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 30. 9. 2014, 15:27

Český D-BOOK aktualizován

Český telekomunikační úřad zveřejnil aktualizovaný soubor doporučení, která výrobcům přijímačů udává technické parametry pro zajištění bezproblémového příjmu signálu. Upravený D-Book definuje doporučení pro příjem digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T a nově také DVB-T2.
 
Zohledněn jej v něm záměr provozovatelů vysílání a operátorů vysílacích sítí využít pro budoucí šíření zemského digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2 zdrojové kódování obrazu podle ITU-T Recommendation H.265 / ISO / IEC 23008-2 (MPEG-H Part 2). Aktualizace tohoto technického dokumentu umožní výrobcům a dovozcům televizních přijímačů dodávat na náš trh už nyní zařízení, která budou připravena na bezproblémové zpracování budoucího DVB-T2 vysílání.
Dokument má doporučující charakter a byl připraven v rámci technické skupiny při ČTÚ. Jejími členy jsou zástupci provozovatelů televizního vysílání, operátorů vysílacích sítí, výrobců a prodejců televizních přijímačů, zástupci Českého metrologického institutu, vybraní techničtí experti a pracovníci ČTÚ.

D-Book je ke stažení zde.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 24. 9. 2014, 20:54

III. kmitočtové pásmo patří hlavně digitálnímu rádiu, televizím nepomůže…

EBU  spouští diskuzi k využití tzv. III. kmitočtového pásma, které je prioritně určeno pro digitální rozhlasové vysílání (částečně podle GE06 pro DVB-T). Donedávna v  některých zemích, vč. ČR (TV NOVA) , bylo toto pásmo v éře analogu využíváno především pro televizní vysílání.  V současnosti,
v době rostoucího tlaku na omezení frekvenční kapacity pro digitální televizní vysílání ve prospěch mobilních broadbandových služeb, se objevují návrhy jak  toto riziko snížit nebo jej vyřešit náhradními možnostmi, tedy třeba  i na úkor III. pásma.

Materiál EBU popisuje hlavní argumenty pro perspektivní využití dominantně pro digitální rozhlas (výjimkou jsou plány Itálie a Finska).

III. kmitočtové pásmo televizím podle uvedeného dokumentu (PDF) pro případné kompenzace nepomůže  – tedy při alternativně  zvažovaném  snížení využívání pásma UHF pro digitální televizi. Pokud čistě teoreticky by se tato změna ve prospěch TV skutečně zvažovala, znamenalo by to vysoké náklady při značně limitované vysílací kapacitě, včetně náročných anténních úprav ad.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 23. 9. 2014, 19:38

Španělská vláda finančně podpoří odchod TV z pásma 800 MHz, budou nutné nové antény

Španělská vláda rozhodla o uvolnění kmitočtového pásma 800MHz  pro jiné než dosavadní využití (dosud DVB-T) spolu s finanční podporou ve výši  téměř 300 mil EURO pro dotčené obyvatele.
Vláda schválila královský dekret, který zahrnuje  nové úpravy  technického kmitočtového plánu pro televizní platformu DVB-T.

Tento nový plán snižuje celkový počet DVB-T multiplexů10 multiplexů na 8 multiplexů. Z těchto 8 multiplexů, budou multiplexů 5 využívat komerční televize a 2 multiplexy budou “veřejnoprávní”(RTVE) a jeden multiplex zústane  vyhrazen  pro vysílání autonomních oblastí. Kromě toho nové nařízení obsahuje plán migrace platformy DVB-T  z pásma 800 MHz. Pásmo 800 MHz bude k dispozici na mobilním telekomunikačním operátorům již  k 1. lednu 2015.  

Migrace z platformy DVB-T z pásma 800 MHz bude mít dopad na téměř 55% televizních domácností, které budou potřebovat upgrage jejich anténních systémů.Jedná se cca o 998.000 obytných budov po celé zemi. 

K tomuto druhotnému televiznímu přechodu bude spuštěna státní informační kampaň.
Kromě toho vláda souhlasila s poskytnutím 286 milionů EUR na finanční podporu postižených domácností. Zdroj.

Prezentace ministra průmyslu je zde

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 23. 9. 2014, 19:24

Digitální šampióni Evropy svým státům a spoluobčanům!

Společná výzva ze strany “Evropských digitálních šampiónů” k digitalizaci členských států a podpoře informační společnosti”. Podepsáni: Aleš Spetic (Slovinsko), Antonio Murta (Portugalsko), Björn OTTERSTEN (Lucembursko), Gergana Passy (Bulharsko), Gesche Joost (Německo), Gilles Babinet (Francie), Istvan Erenyi (Maďarsko), Jan Gulliksen (Švédsko), Kestutis Juskevicius (Litva), Meral Akin-Hecke (Rakousko), Ondřej Felix (Česká republika), Paul Andre Baran (Rumunsko), Peter Pellegrini (Slovensko), Reinis Zitmanis (Lotyšsko), Saskia van Uffelen (Belgie), Stelios Himonas (Cyprus), Tineke Netelenbos (Nizozemsko), Wlodzimierz Marcinski (Polsko).

Výzvy jsou rozčleněny do 6 oblastí:
1. Digitálně kvalifikovaná společnost
2. Otevřený internetu 
3. Propojený kontinentu  
4. Bezpečné digitální prostředí 
5. Společenský přínos technologických trendů
6. Podproa současných kroků k digitalizované společnosti

Zástupce ČR  zvýraznil prioritní body 1,2, 4, 6

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 23. 9. 2014, 19:13

Digitální a hybridní rozhlasové vysílání – budoucnost nejen pro veřejnoprávní média

Plány EBU na rozvoj digitálních forem rozhlasového vysílání (PDF), včetně využití možností broadbandu a hybrdních systémů a aplikací pro “chytré telefony” využívající synergické možnosti i dosavadních způsobů šíření audio obsahu.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 23. 9. 2014, 19:06

Doporučení členům EBU pro světovou konferenci WRC -15

Evropská asociace vysílatelů EBU zveřejnila svá obecná doporučení členům před přípravou na finální část světové radiokomunikační konference WRC 2015, která proběhne na podzim příštího roku v Ženevě.
 
Při přípravě WRC-15 se pracovní skupiny EBU  soustředily zejména na témata:
 
požadavky na spektrum pro rozhlasové a televizní vysílání;
• zavedení účinnějších vysílacích systémů, například DVB-T2 pomocí SFN;
rušení, kompatibilita a sdílení digitálního pozemního televizního vysílání;
využívání kmitočtového spektra podle PMSE (Tvorba programu a speciálních akcí);
dlouhodobější budoucnost vysílání.
 
Přípravné kroky EBU probíhaly a probíhají  ve spolupráci s DigiTAG (Digital Terrestrial Action Group), BNE (Broadcast Networks Europe) a ACT (Association of Commercial Television v Evropě),  a s  CEPT i ITU i s dalšími partner mimo Evropu.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 18. 9. 2014, 15:40

Mediální reflexe 2014

Tradiční konference RRTV ve spolupráci s Českou Televizí a Českým rozhlasem 
MEDIÁLNÍ REFLEXE 2014

se koná ve dnech 23. – 24. září 2014 v Telči
(Jezuitská kolej, Náměstí Zachariáše z Hradce 2)


Program konference


Úterý 23. září


09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:10 Zahájení konference – úvodní slovo předsedy RRTV Ivana Krejčího
10:10 – 12:00 Hlavní panel: Ochrana dětí a mladistvých
Moderuje: Helena Šulcová
Členové panelu: Milan Fridrich, Ivanka Havlíková, Kateřina Hrubešová, David
Chudoba, David Šmahel
12:00 – 13:30 Oběd (v areálu Jezuitské koleje)
13:30 – 15:00 Odpolední panel 1: Volejte věštce
Moderuje: Jakub Železný
Členové panelu: Vilma Hušková, Luboš Kukliš, Ivan Štampach, Jiří Vedral
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu
15:30 – 17:30 Odpolední panel 2: Média a politika
Moderuje: Jakub Železný
Členové panelu: Petr Dvořák, Martin Komárek, Milan Kruml, Ivan Langer,
Jiří Mejstřík, Tomáš Trampota
17:30 Závěrečné slovo
19:30 Společenský večer (v areálu Jezuitské koleje)Středa 24. září


10:00 – 12:00 Hlavní panel: Politická reklama
Moderuje: Helena Šulcová
Členové panelu: Milan Bouška, Pavel Brabec, Markéta Havlová, Jan Křeček, Daniel
Sedláček
12:00 Závěrečné slovo předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
12:15 Oběd (individuální – nezajišťuje RRTV)

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 5. 9. 2014, 10:19

Budoucnost televize míří (opět) do Sněmovny

“Zachování udržitelného rozvoje terestrického vysílání v ČR” je název semináře, který se pod záštitou sněmovního Podvýboru  pro ICT průmysl a e-Government uskuteční 
9. října pravděpodobně přímo v Poslanecké sněmovně. Akce navazuje i na diskuze kolem materiálu Strategie správy spektra, který připravil ČTÚ a který prošel a prochází důsledným připomínkováním, s řadou rozporů a současně i mediálních a politických aktivit…. 

Podobně jako v případě “propagace” vysílání v DVB-T2 je problematika v médiích provázena řadou záměrných i náhodných dezinterpretací až novinářských PR manipulací.

Prezentaci s názvem blízkým tématu připravovaného semináře lze najít například  i na letošní jarní konferenci Sdělovací Techniky – Digitální milníky: 
Strategie udržitelného rozvoje terestrické platformy  (PhDr. Pavel Dvořák, CSc., člen Rady, ČT)

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 4. 9. 2014, 20:47

Evropská ochrana pásma UHF pro televizi by mohla být až do roku 2020, možná i déle


Končící místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová představila  počátkem letošního září zprávu (PDF) bývalého eurokomisaře Pascala Lamyho o tom, jak co nejefektivněji využívat kmitočtové pásmo Ultra High Frequency (UHF) (700MHz)  v období nadcházejících deseti let.

Ve zprávě se mj. uvádí, že není bezprostředně nutné v rámci Evropy využít tyto kmitočty pro bezdrátové širokopásmové připojení.Současně se také navrhuje stanovit lhůtu kolem roku 2020 tak, aby se dobře připravil případný plán přechodu a dosáhlo se snížení potenciálních finančních a provozních nákladů s tím spojených. Pascal Lamy současně  navrhl tzv. 2020-2030-2025″ vzorec -s cílem umožnit, aby Evropasplnila cíle Digitální agendy při postupném vyhodnocování vývoje“. Základní ochrana vysílání by měla být obecně až do roku 2030.


Zpráva vychází z činnosti tzv. High Level Group pro digitální agendu, složené ze zástupců  evropských televizních stanic, provozovatelů sítí, mobilních společností atechnologických  sdružení. Skupina se rovněž shodla na tom, aby klíčovým prostorem pro pozemní televizní vysílání a hlavní distribuční platformou bylo využívání 470 – 694 MHz. Pro mobilní sítě bude nezbytné získat další úseky kmitočtového spektra, ale zatím nedošlo ke shodě kde a v jakém rozsahu…

Komisařka  Kroesová rovněž oznámila nová pravidla pro harmonizaci zmíněného kmitočtového  pásma spektra. O všem poměrně zásadně rozhodne ale spíše World Radiocommunication Conference 2015
K tématu doporučuji prezentace z jara 2014:
Pásmo UHF – fakta a mýty 
Ing. Petr Zeman, ředitel odboru mezinárodních vztahů a strategií, ČTÚ 

DD2 z pohledu mezinárodních institucí a sousedních států
Ing. Čeněk Pavelka, CSc., vedoucí oddělení kmitočtového inženýrství, ČMI

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 26. 8. 2014, 08:17

DATA – český mediální trh 2008 – 2014

Kdyby zájem o žánry tištěných periodik přesně odrážel koníčky, kterým se Češi věnují, dalo by se ve zkratce říci, že čím dál víc vaříme, jíme a vysedáváme u televize. Naše zájmy se zužují, ze zorného pole se nám vytrácí sport, informační technologie, ale i bydlení, zahrada a životní styl. Pozvolna nás začíná bavit cestování a příroda, ne však více než bydlení nebo automobilismus. Už nás příliš nebaví ani bulvár.

Pojďte se s námi podívat, co se odehrálo na českém mediálním trhu za uplynulých šest let. Roztřídíme-li ho podle jednotlivých kategorií na deníky, jejich pravidelné tématické přílohy, dále týdeníky a měsíčníky zaměřené na životní styl, sport, hobby, vaření, bydlení, informační technologie a další, zjistíme, že jediné čtyři kategorie, jimž od roku 2008 stoupla čtenost, jsou periodika o vaření (24 %), televizní program (12 %), levnější společenské časopisy (4,2 %) a časopisy zaměřené na cestování a přírodu (2,3 %). V nejobecnější rovině mírně roste zájem o tak zvané spotřebitelské časopisy poskytující běžný servis od tipů na levnější nákupy po doporučení vybraných pořadů v televizi.

Podle odhadů čtenosti, které pravidelně prování Unie vydavatelů, zaznamenaly všechny zbývající porovnávané kategorie od roku 2008 značný propad ve čtenosti, zejména pak periodika zaměřená na informační technologie (- 66 %), ekonomické časopisy (- 63 %), časopisy zacílené na sport (- 58 %), na zahradu a hobby (- 51 %) a na ženy (- 43 %). Klesá zájem o časopisy pro ženy i pro muže, o bulvár i o seriózní žurnalistiku v celostátních denících. Propadají se lifestylové a hobby časopisy.
zdroj Datová žurnalistika

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 19. 8. 2014, 17:51

O DABu na jihu Čech a ve vysílání ČRo…

Český rozhlas České Budějovice začal vysílat v digitálním multiplexu DAB

Český rozhlas České Budějovice mohou nově posluchači přijímat v jihočeském a západočeském rozhlasovém éteru také v digitálním multiplexu DAB. Zkušební vysílání Českého rozhlasu České Budějovice bylo zahájeno 5. srpna prostřednictvím systému DAB+ v multiplexu společnosti RTI cz. Digitální vysílání umožňuje vyšší kvalitu rozhlasového příjmu bez šumu a rušení. 

Na tomto přístroji přijmete analagové i digitální vysílání - Foto: Miroslav TichákV jižních Čechách je možné z vysílače Kluk nedaleko Českých Budějovic naladit sedm stanic. Programová nabídka multiplexu RTI cz v DAB nabízí kromě Českého rozhlasu České Budějovice ještě poslech Radiožurnálu, Českého rozhlasu Plzeň a čtyř soukromých stanic. Digital Audio Broadcasting (DAB) je digitální technologie pro plošné vysílání rozhlasových stanic. Způsob šíření signálu digitálního rozhlasu DAB podobný jako u digitální televize DVB-T. Podobně jako DVB-T umožňuje digitální rozhlasové vysílání DAB v rámci jednoho multiplexu vysílat několik desítek stanic. Pro poslech digitálního rozhlasového vysílání je zapotřebí vlastnit DAB radiopřijímač. 
„Český rozhlas České Budějovice se stal teprve druhou regionální stanicí Českého rozhlasu, kterou lze poslouchat v DAB multiplexu ve vysoké zvukové kvalitě s možností přenosu doplňkového textu či obrázku,“ uvádí vedoucí provozu ČRo ČB Petr Šimek. 

Tématu digitálního rozhlasového vysílání DAB se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice věnoval pořad Host Fontány – Záznam pořadu je k poslechu od času 27:10 zde 
( ředitel Českého rozhlasu České Budějovice Zdeněk Duspiva a provozní ředitel RTI Roman Kropáček). 

Mapy pokrytí a aktuální informace pro příjem digitálního rozhlasu najdete na webu www.rozhlas.cz/digital a www.rticz.com

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 4. 8. 2014, 09:53

LTE 40x dražší než digitální rozhlas DAB +


LTE 40x dražší než digitální rozhlas DAB +

Poslední dny se řada mediálních serverů předhání s informací o přílišné nevýhodnosti systému LTE pro šíření televizní a rozhlasového vysílání. Přitom tato informace není nová, jak ukazují závěry analýz z loňského roku nebo poslední červnová německá studie.

Nejaktuálnější informace, která je obsahem většiny dnešních zpráv, vychází z Technického reportu č.7 evropské vysílací unie (EBU) a je k dispozici v pdf zde. Původní informace a data je možné projít například i ve studii  z loňského z listopadu 2013 ze Švédska (operátor Teracom) a následné kompletace v tzv. Bílé Knize z března 2014. Rovněž podle  aktuálního červnového  výzkumu, provedeného Prof Dr. Guntherem Friedlem (TUM School of Management), který si objednaly Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) a Bayerischer Rundfunks (BR), se ukazuje značný rozdíl mezi perspektivními technologiemi pro šíření rozhlasového vysílání – „pozemní rádio šířené výhradně prostřednictvímsítí LTE by bylo asi 40krát dražší než přenos přes DAB +“.

Za pozornost stojí i  informace EBU o oblíbených mýtech kolem kmitočtového spektra. I proto vznikl tento materiál EBU coby informační list o kmitočtovém spektru, které řeší právě vztahy a nejasnosti mezi zájmy provozovatelů (operátor) a nové technologických sítí. Přirozeně to souvisí s nadcházející světovou konferencí WRC 2015, která velmi pravděpodobně potvrdí nové přerozdělení kmitočtového spektra, mírně na úkor tradičních forem šíření audiovizuálního obsahu (týká se to necelé poloviny z 250 miliónů televizních diváků…).

Nový informační listke spektru odhaluje společné mýty, kterými se ohánějí dvě hlavní strany kmitočtových sporů  - včetně toho, že mobilní operátoři vyžadují větší část pásma UHF (470-862 MHz)V posledních letech v souvislosti s novými technologiemi výrazně vzrostla poptávka pofrekvencích rádiového spektra. Tyto nové technologie zahrnují kromě televizního vysílání především mobilní služby, Wi-Fi připojení k internetu i satelitní komunikaci. Výsledkem je, že regulační orgány se potýkají s problémemalokace tohoto omezeného zdroje a složitě hledají kompromisy pro všechny zúčastněné subjekty. Navíc je nutné zajistit, aby technologicky konkurenčníaplikace nebyly mezi sebou v rozporu, resp. se vzájemně nerušily.
V rámci diskuze o budoucnosti využití spektra se proto přirozeně objevuje řada nepravd, nepřesností a s tím i množství „nátlakových“ mediálních a lobbistických aktivit, a to i v souvislosti s dokončováním materiálu Strategie správy spektra, která by měla v průběhu srpna zamířit na jednání české vlády.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 1. 8. 2014, 14:15

Do DVB-T2 pozvolně a po roce 2021


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve své gesci řeší tematiku budoucího přechodu na nový digitální standard vysílání rozhlasu a televize označovaný jako DVB—T2. Dnes proto odeslalo odpovědi na dotazy pracovní skupiny v rámci Radio Spectrum Policy Group (RSPG), což je poradní orgán Evropské komise. Dotazník se týká využití pásma 700 MHz, které je nyní využíváno převážně k terestrickému (zemskému) televiznímu a radiovému vysílání.
MPO ve svém stanovisku pro RSPG zdůraznilo, že jakékoli faktické kroky k přechodu na nový digitální standard DVB—T2 nebudou realizovány před rokem 2021. Současný digitální standard DVB—T bude nicméně funkční ještě několik dalších let. 
MPO přitom zásadním způsobem zohledňuje skutečnost, že nadpoloviční většina českých domácností je dosud odkázána na stávající terestrické vysílání a překotná změna, kterou nikdo ze zemí EU nerealizuje, by znamenala velké investice z rodinných rozpočtů do nových přijímačů. Proto MPO s dotčenými orgány a institucemi připraví takový postup, při kterém budou veškeré změny spojené s přechodem na digitální standard DVB—T2 naplánovány tak, aby občané ČR měli volbu souběhu stávajících a nových technologií a možnost rozhodnout se pro nové technologie svobodně na základě využívání více televizních a rozhlasových kanálů a programů. To bude spojeno také s motivací výrobců a prodejců spotřební elektroniky, kteří posléze nabídnou na trhu nejnovější televizní a rozhlasové přijímače. 
Nadpoloviční většina českých domácností je dosud odkázána na stávající terestrické vysílání a překotná změna, by znamenala velké investice z rodinných rozpočtů do nových přijímačů.

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 30. 7. 2014, 07:26

Kdy půjdou evropské peníze na rozvoj broadbandu i u nás?


Vláda schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Kabinet na svém zasedání v pondělí 14. července projednal a usnesením č. 581 schválil Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jedná se o základní programový dokument Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014 až 2020. 
Prioritní osa 4 schváleného operačního programu se zaměřuje na rozvoj ICT a vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, např. investiční priorita 1 této prioritní osy se týká „rozšiřování širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí a podpory zavádění vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství“. 
OP PIK byl 15. července oficiálně předložen Evropské komisi k posouzení. Předpokládá se, že vyjednávání s EK bude dokončeno v posledním čtvrtletí letošního roku. Termíny vyhlášení prvních výzev se budou odvíjet od průběhu a výsledků těchto jednání. (VIA ICTUNIE.cz, více  najdete ZDE.)

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 30. 7. 2014, 05:02

"Jak do starých přístrojů značky Tesla dostat signál – Jednoduše, přes set-top box!

Pouť sbírky byla docela složitá, putovala přes několik meziskladů, poslední nejzajímavější úložiště bylo v historické budově rozhlasového vysílače v Poděbradech. „Jenže po privatizaci českých radiokomunikací jsme ji museli opustit. V roce 2003 se nám podařilo zakoupit bývalou sýpku v Třešti,“ popisuje strasti sbírky Historického radioklubu československého Jiří Šťastný. 
Stěhování a přestavba za tři měsíce 
Na stěhování a částečnou úpravu zemědělské sýpky měl Radioklub pouze tři měsíce. „Stěhování proběhlo strašně rychle. V té budově vysílače v Poděbradech jsme demontovali všechny exponáty, naložili jsme je na kamiony a ty se během dne asi pětkrát otočily.“ 
První výstava proběhla na nádražním peronu místního nádraží v rámci Parního léta v roce 2005. „Na školní lavice jsme dali bílé ubrusy a vystavili jednotlivé radiopřijímače a nějaké televize, tím jsme zahájili naši výstavní činnost,“ usmívá se Jiří Šťastný.  
Tesla je jediný podnik, který má tak velké muzeum 
Sbírka je svým rozsahem jediná ve střední Evropě. „Žádný podnik nemá takovou sbírku. Tesla byl obrovský podnik s velkým výrobním sortimentem. Shromáždit všechny jeho výrobky je nesmírně náročné. Jak časově, tak prostorově. 
Jiří Šťastný se pokusil v krátkosti popsat, co vše Tesla vyráběla a co vše se snaží členové Historického radioklubu československého uchovat pro příští generace. „Tesla měla výrobní program od těch nejmenších, základních součástek, přes spotřební elektroniku, různé radiopřijímače, magnetofony , přes různé měřící přístroje, vysílače až po různé vojenské přístroje a podobně.“ 
Na začátku jsem byl radioamatér, teď jsem i sběratelem 
Jiří Šťastný je vášnivý radioamatér, proto má v expozici nejradši středovlnný rozhlasový vysílač z padesátých let. „Má označení SRV3/B. Je to krásný kousek. Tenhle sloužil na vysílacím středisku kousek od Liberce, byl ve vysílací budově. Běžný člověk k němu nepřišel, tak je pro návštěvníky opravdu zajímavý.“ 
Pan Šťastný je díky Radioklubu už i sběratel radiopřijímačů a televizorů. „Sběratelství je věc krásná, ale vysoce nakažlivá. Svoji sbírku mám zatím v rodinném domku. První kousek jsem dostal jako dárek před dvaceti lety. Některé jsou částečně funkční.“ 
Velmi častá otázka návštěvníku se týká toho, jak se jim daří do starých přístrojů značky Tesla dostat signál: „Jednoduše, přes set-top box,“ stručně popisuje Jiří Šťastný. 
Historický radioklub československý exponáty zachovává v původním stavu. „Bez zásahu a bez toho, aby hrály. Pokud dostaneme funkční přístroj na původních součástkách a hraje, tak to tam necháme. Samozřejmě máme několik exponátů, které nejsou vzácné, tak je opravíme.“ 
Naše exponáty hrály ve Vyprávěj 
Některé exponáty, které jsou k vidění v třešťské expozici, si zahrály v televizním seriálu Vyprávěj a také v dokumentárním cyklu Retro. Expozice v Třešti je rozdělena na dvě části, v jedné jsou k vidění domácí elektroniku, se kterou se lidé běžně setkávali v domácnostech, ta druhá je věnována těžké radiotechnice. 

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 26. 7. 2014, 18:03

Končící eurokomisařka pro digitální agendu: „Ke skutečně jednotnému trhu máme evidentně stále daleko,"

Evropská komise  zveřejnila zprávu o telekomunikačním trhu a regulaci v tomto odvětví v EU (PDF). Zpráva se věnuje období let 2012–2013. 
Hlavní závěry zprávy: 
 • příjmy odvětví v roce 2013 opět poklesly, investice však začínají růst,
 • s narůstající popularitou internetové telefonie (VoIP) klesá zájem o využívání tradičních telefonních služeb,
 • rychle narůstá objem datových přenosů,
 • v EU jsou ceny hlasového volání do mobilní sítě a datových služeb vyšší než v USA, zatímco USA vykazuje vyšší míru používání mobilních služeb, což vede k vyššímu „průměrnému výnosu na jednoho uživatele“ v USA,
 • cíl na rok 2012 pro udělení konkrétních pásem spektra splnily pouze Dánsko, Německo, Lotyšsko a Malta. 21 členských států nakonec cíl v roce 2013 splnilo, zpožděné přidělení pásma 800 MHz však výrazně zpomalilo zavádění mobilních služeb 4G v celé EU,
 • doba potřebná k získání povolení k zavádění nových sítí se pohybuje od několika dní po několik let podle toho, kde v EU se síť buduje. Většina orgánů stále nepovoluje podávání žádostí v elektronické formě.

Zpráva za ČR je zde (PDF)

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 21. 7. 2014, 08:48

Novela zákona o reklamě má upřesnit pravidla pro “předvolební reklamu“


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů , předkládá do meziresortu Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o materiál, který je součástí schválený v Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014, schváleného usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března  2014.


Hlavním cílem návrhu je odstranit nedostatky v transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do zákona o regulaci reklamy. Nedostatky v transpozici vytkla České republice Evropská komise z  27. ledna 2014, kdy zaslala ČR formální upozornění (výzvu). Komise České republice vytýká zejména právní úpravu, která přesahuje rámec maximální harmonizace směrnice. Na základě výtek Komise přislíbila Česká republika vypuštění namítaných ustanovení ze zákona o regulaci reklamy, což se děje právě předkládaným návrhem.

Návrhem se dále adaptuje zákon o regulaci reklamy na část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Uvedené nařízení se stává na území Evropské unie přímo použitelným k 13. 12. 2014, proto je třeba  zákon o regulaci  reklamy upravit tak, aby přímému použití nic nebránilo, aby porušení povinností podle nařízení bylo sankcionovatelné a zároveň je třeba zrušit úpravu, která plynula z nyní rušené směrnice ke značení a reklamě potravin. Návrhem se dále přenášejí dozorové pravomoci k reklamě na potraviny obsahující výživové nebo zdravotní tvrzení nebo obsahující v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům zavádějící informace z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou      a potravinářskou inspekci. Důvodem je zajištění efektivnějšího výkonu státní správy na tomto úseku.

Návrhem se odstraňují i neprovázanosti nebo nepřesnosti stávající právní úpravy, a to zejména s ohledem na požadavky praktického užití zákona orgány dozoru. Upravuje se např. ustanovení týkající se tzv. volební reklamy tak, aby bylo v praxi aplikovatelné, dále se uvolňují pravidla pro reklamu na činnosti v pohřebnictví, upřesňují se některé definice a v návaznosti na předchozí změny se upravuje správní trestání.

                       
Zákon stanovuje podnikateli různé povinnosti podle toho, zda je zadavatelem, zpracovatelem nebo šiřitelem reklamy. Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro vlastní potřebu, stává se de facto také jejím zadavatelem. Tato skutečnost nebyla v zákoně výslovně uvedena, byť v praxi ve většině případů zpracovatel automaticky plní ve vztahu k vlastní reklamě povinnosti zadavatele. Pro jednoznačnost právní úpravy a odstranění případných aplikačních problémů se navrhuje doplnit stávající právní úpravu o výslovné určení, že za zadavatele reklamy bude považována i osoba, která zpracuje reklamu pro vlastní účely.

Navrhované úpravy označuje předkladatel jako „vyžádané aplikační praxí a  odstranění nepřesností zákona vzniklých předchozími novelizacemi..“

Návrh řeší hlavní problémové okruhy:

Problematika „volební reklamy“
V rámci volební kampaně se vyskytují oznámení týkající se jednotlivých kandidátů či politických stran. Pro posouzení relevantnosti těchto oznámení je nezbytné, aby jejich adresát byl informován o tom, kdo si toto sdělení objednal, tedy o zdroji tohoto sdělení. Absence této informace je nežádoucí, neboť adresát oznámení bude hodnotit jiným způsobem informaci, kterou prohlašuje konkrétní kandidát sám o sobě, než tu, kterou poskytne např. jeho konkurent.

V současné době je sice anonymní reklama týkající se voleb zakázána, avšak toto ustanovení je v praxi neaplikovatelné – viz část 1.3.C, C.1 (str. 6-7), na což upozornila v rámci konzultace většina krajských živnostenských úřadů, které v roce 2013 řešily 21 podnětů ohledně anonymní reklamy týkající se voleb.

Reklama na činnosti v pohřebnictví
Pohřebnictví je specifickým druhem podnikatelské činnosti. Reklamu na pohřebnictví je třeba regulovat s přihlédnutím ke specifikům této činnosti a měla by být omezena s ohledem na zachování etických zásad a piety.

Úprava definice zadavatele reklamy a upřesnění stávajících povinností
K efektivnímu výkonu kontrolní činnosti a vedení správního řízení je často třeba zajistit součinnost osob, které disponují informacemi a údaji pro výkon dozoru nezbytnými. Je třeba, aby osoby, které těmito informacemi disponují, je uchovávaly po dobu, v níž je možné zahájit správní řízení, a poskytly je, i vzhledem k možnosti promlčení správního deliktu a k účinnosti uložené sankce za spáchání správního deliktu, v co nejkratším čase. Důsledkem těchto obtíží může být až nemožnost postihnout reklamu, která je v rozporu se zákonem.

Nedostatky správního trestání
V zákoně o regulaci reklamy je v některých případech za správní delikt označeno jednání, za něž podle tohoto zákona daný subjekt neodpovídá, a naopak za porušení některých povinností, které subjekty podle tohoto zákona mají, není stanovena sankce a jsou tedy nepostižitelné.

Neefektivita dozoru nad reklamou 


Materiál je k dispozici  pod PID KORN9M2GYHDU v EKLEPu

Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 9. 7. 2014, 18:53

Návrh zákona o Českém rozhlasu míří se souhlasem vlády do Sněmovny

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pčředložený ministrem kultury, schválila na dnešním zasedání česká vláda (č.j. 599/14 – bod 13 schůze vlády 2.7.2014). Návrh byl vypracován v souladu s platným Plánem legislativních prací vlády na rok 2014.

Cíl návrhu zákona
 Obecným cílem návrhu zákona je uspokojit potřeby posluchačů rozhlasového vysílání, ze strany Českého rozhlasu pak vytvořit optimální mix formátů stanic tak, aby Český rozhlas plnil zákonem daný úkol poskytovat kvalitní veřejnou službu. Konkrétním cílem je pak dostatečné pokrytí posluchačů signálem v pásmu velmi krátkých vln (dále jen “VKV”) a umožnění příjmu stanice mluveného slova vysílané Českým rozhlasem širšímu okruhu posluchačů.

Návrhem se následně bude zabývat Poslanecká sněmovna a následně Senát.
————————————————————————————–

Hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit změnou zákona o Českém rozhlasu podmínky pro rozšíření možností příjmu stanice mluveného slova Českého rozhlasu, Českého rozhlasu Plus v pásmu velmi krátkých vln. Tato stanice posluchačům kromě zpravodajství přináší náročnější publicistiku a vzdělávací pořady zejména v oblasti vědy.  V současné době stanice Český rozhlas Plus vysílá v Praze a okolí na 92,6 MHz v době 6:00-10:00 a 17:00-20:00. Po celý den pak stanice vysílá ve všech digitálních sítích, na internetu i na většině chytrých mobilů a v pásmu středních vln po celé České republice od 16.00 do 24.00 hodin na kmitočtech 639, 954 a 1332 kHz. Navrhovaná právní úprava tak umožňuje Českému rozhlasu výrazně zkvalitnit naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání.

Připojeným návrhem změny zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se napravují legislativně technické nedostatky jeho novelizace zákonem č. 496/2012 Sb., mění se termín předkládání Výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanecké sněmovně, a pro stanici Český rozhlas Plus se zakotvuje zákaz zařazování reklamy a teleshoppingu.

 Návrh zákona byl prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády e-KLEP dne 14. dubna 2014 postoupen do meziresortního připomínkového řízení připomínkovým místům určeným podle legislativních pravidel vlády se lhůtou pro sdělení připomínek do 15. května 2014.
Připomínky nebo sdělení, že k předloženému návrhu zákona připomínky nemají, zaslala všechna oslovená připomínková místa.Návrh zákona byl na jednání vlády po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložen bez rozporu.   

- – - – - – - – - – - – - – -  – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Tabulka 1: Podíl veřejnoprávního rozhlasového vysílání v jednotlivých evropských zemích na rozhlasovém trhu příslušných zemí:2004
2008
2012
Švýcarsko – italská část
83,0
84,0
82,0
Dánsko
68,0
69,0
77,3
Rakousko
81,0
78,0
75,0
Švédsko
63,6
62,7
68,9
Norsko
60,0
68,0
66,0
Švýcarsko – francouzská část
63,0
65,0
66,0
Švýcarsko – německá část
66,0
68,0
65,0
Belgie – V
76,5
64,0
60,6
Velká Británie
53,7
55,6
54,7
Německo
56,1
57,1
53,9
Finsko
50,0
52,0
53,0
Belgie – F

31,6
33,8
Estonsko
38,7
35,5
32,7
Nizozemí
29,3
30,1
32,3
Slovensko

27,2
31,0
Irsko
40,3
33,9
30,0
Maďarsko
21,3
24,1
27,1
Francie
22,9
20,3
23,1
Česká republika
27,2
23,0
21,2
Portugalsko
10,7
11,9
9,0
Španělsko

5,9
7,6
Srbsko

10,3
6,6


Zobrazit   Sdílet
Zdeněk Duspiva 22. 6. 2014, 15:20

Start digitálního rozhlasu DAB ve Francii – zatím bez euforie

Podle plánu bylo ve Francii 20. června 2014  zahájeno “řádné digitální pozemní rozhlasové vysílání” v systému DAB v III. televizním kmitočtovém pásmu a to zatím v oblastech velkých aglomerací (Paříž,Nice a  Marseille). V Paříží je k dispozici v této chvíli 6 digitálních multiplexů, ve dvou zbývajících vždy po 4 sítích.

Podle francouzsských médiích je chybou, že na startu nejsou hlavní velká rádia. Šéf rozhlasové skupiny v rámci regulátora CSA Patrice Gélinet vyzval zástupce hlavních rozhlasových skupin, aby se do projektu aktivně zapojili a podpořili nové malé stanice.

Sdružení nezávislých rádií Le SIRTI zase vyzvalo vládu, parlament a další instituce vč. komerčních a veřejnoprávních stanic aby podpořili rozvoj nezváslého vysílání v digitální formě. Ve výběru digitálních rádií je například -Radio FG,Sud Radio , Voltage, TSF Jazz, Ouï FM,  Nova,  Latina, MFM, Radio Notre Dame a další.

Celý  proces digitalizace rádia ve Francii je od počátku provázen spory, když například rozhlasová skupina NRJ ((NRJ, Chérie FM, Rire & Chansons en Nostalgie) považuje rozhodnutí regulačního orgánu CSA o udělení 175 licencí (v PDF) a spuštění digitálního  pozemního rozhlasu za protiprávní, protože tam jsou zastupujících právníků ekonomické a právní nejistoty. Navíc je kritizován fakt, že rozhodnutí nepředcházela veřejná konzultace jak je obvyklé v jiných případech. Výhrady ke zvolenému systému mají i skupiny Lagardere,NextRadio TV či RTL, které ještě před 2 lety projekt ve FRancii aktivně podporovaly.

Zobrazit   Sdílet


Odebírejte BuzzMag na email

Zavřít